สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ

วันที่ 3 เมษายน 2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ  ร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ต่อนายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ การตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประเด็นฝุ่น PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 13  ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ