สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

นายวรวิทย์  โสภาพันธ์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 และมีกรณีที่อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนจ้างเองสิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกฯ เนื่องจากผู้เข้ารับการคัดเลือกปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าชั่วคราว และได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน โดยมี นางสุธานี วิสุงเร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเพื่อให้การคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี