สพป.นราธิวาส เขต 3 ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3