สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

+++++วันที่ 4 เมษายน  2567  นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meeting เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติ ติดตามการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง