สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายชลำ อรรถธรรม ประธาน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนางพรทิพย์  นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม มีคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีอนุกรรมการบางส่วนประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ