สพม.สงขลา สตูล ร่วมกับ ปปช.สงขลา ติดตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

วันที่ 1และ 4 เมษายน 2567 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กล่าวว่า สพม.สงขลา สตูล ได้ดำเนินการตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และกำชับให้โรงเรียนในสังกัดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.สงขลา สตูล

ภาพ/ข่าว ปชส.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา