ขอเชิญขวนร่วมการประกวดวงดนตรีเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “WNTD Music Awards 2024” ชิงโล่และเงินรางวัล

ขอเชิญชวนน้อง ๆ วัยเรียน วัยรุ่น ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรี

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “WNTD Music Awards 2024” ชิงโล่และเงินรางวัล
โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ https://ddc.moph.go.th/otpc/pagecontent.php?page=1657&dept=otpc

สุดสาคร รวดเร็ว