ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding : Plugged and Unplugged Coding)

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding : Plugged and Unplugged Coding)