การตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

วันที่  7 เมษายน  2567 เวลา 08.30o.

              การตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

              โดยมีนางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์ สำนักงานเกียรติ  ผู้อำนวยการสำนักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาศูนย์สอบ สพฐ.พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   และร่วมประชุมทางไกลกับพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในการติตตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ของทั้ง 8 ศูนย์สอบ

              พบว่าทุกสนามสอบสามารถจัดสอบได้อย่างเรียบร้อย มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี  ในจำนวนนี้พบว่าสนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดที่พิเศษในการสอบให้กับผู้ร้องที่ตั้งครรภ์ใกล้คลอดจำนวน 1 ราย คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์สอบ ก็ได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าสอบและคณะกรรมการ โดยขอบคุณคณะกรรมการที่มีคุณภาพทุกท่านที่เสียสละเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนคุณภาพมาร่วมงานกับสำนักงานเขต พร้อมเน้นย้ำการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม