สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ใน 6 ของประเทศไทย

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการ 1 ใน 6 ของประเทศไทย เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของประชา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระปัญญาวชิโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน พระครูปิยจันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าจันทราวาส ร่วมกิจกรรม โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ และร่วมตรวจเยี่ยมจุดขุดลอกแก้มลิง ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก บริเวณพื้นที่โครงการ โดยมี นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางบุญฟ้า ลิ้มวัธนา ผอ.ร.ร.บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.15 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี