สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 4 เม.ย.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ภาคเช้า รุ่นที่ 1 อำเภอศรีสัชนาลัย และ อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และภาคบ่าย รุ่นที่ 2 อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และอำเภอศรีนคร ได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับวิทยากรได้แก่ นางสาวใกล้รุ่ง ชูศรี นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย, นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)