ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชุมพร เขต ๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล , นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ นำโดย นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ พร้อม นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร และ นายสุรเนตร เนตรมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจงานในด้านต่าง ๆ การนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี