สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการ ชี้แจงระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จากนั้น ประธานการประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่