ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อทำความเข้าใจและสร้างตระหนักให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนระดับชั้นม. 1-3 และแจ้งแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษาในการยกระดับผลการประเมิน PISA โดยการใช้แบบฝึกทักษะ และการนำนักเรียนเข้าระบบ PISA Style ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้รับผิดชอบ PISA ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ทั้ง 47 โรงเรียน