สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จัดอบรมครู “ระบบสุขภาพจิต school health hero”

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานอบรมครู “ระบบสุขภาพจิต school health hero” พร้อมด้วย นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และข้าราชการบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5