สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่