สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 วันที่หก

วันที่ 10 เมษายน 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นวันที่หก ในการนี้สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม กำกับ ดูแล และให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครฯ ซึ่งในวันนี้ มีผู้มาสมัครอย่างต่อเนื่อง สรุปมีผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย/รอง ผอ.ร.ร./ผอ.ร.ร. ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมเอกคณิตศาสตร์ 9 ,ภาษาไทย 4 ,ภาษาอังกฤษ 10,สังคมศึกษา 6 ,พลศึกษา 6,ปฐมวัย 38 ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.จำนวน 44 ราย,ผอ.ร.ร.จำนวน 54 ราย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3