สพป.ตรัง เขต ๑ จัดกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และแสดงความกตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ โดยมี นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมทั้งให้พร ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต ๑