กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๘ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)
และ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๘ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๙ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำนโยบายเรียนดีมีความสุข “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการช่วงปิดเทอม ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) นายฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

๙ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายภวัฒน์ มูลดี บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ สถานตากอากาศบางปู กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

๙ เมษายน ๒๕๖๗ ━ นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยมี นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้…

๑. อนุมัติผลการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในการยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ และขอความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๑๕ ราย

๒. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ DPA จำนวน ๓ ราย

๓. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ตามคําร้องขอย้ายของตนเอง จำนวน ๒๖ ราย

๔. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีพิเศษ) จำนวน ๑ ราย

๕. อนุมัติเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑,๓๐๙ ราย

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)
และ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัคร และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๗

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อโต รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาและข้าราชการอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

กิจกรรม “วันสงกรานต์ สพฐ. สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสงกรานต์ สพฐ. สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารฯ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมกระชับสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว สพฐ. ให้แน่นแฟ้น

รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ​๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)
และ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัคร และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒