สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

          วันที่ 11 เมษายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเรือน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังเหนือวิทยา บ้านร่องเคาะ หมู่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น