สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 3

          วันที่ 11 เมษายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 3 จากศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ผลการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดเข้าใช้ระบบ PISA Style Online Testing ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 จำนวน 2,472 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5,521 คน คิดเป็นร้อยละ 44.77 ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน