สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายสมัคร โสระมรรค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2567 และเวลา 09.00 น. ต่อด้วยการประชุม รองผอ./ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 14/2567 เพื่อแจ้งการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมพุดพิชญา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1