สพป.ราชบุรี เขต 1 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เริ่มเวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมนำคณะข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง