สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรมงคล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานสืบสานประเพณี       รดน้ำขอพรมงคล นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรมงคล นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่สืบต่อกันมายาวนาน พร้อมกันนี้ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่มาร่วมงาน ยังได้มีการรดน้ำสงกรานต์ซึ่งกันและกัน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ดังกล่าวด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)