วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันจัดกิจกกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี ระหว่างบุคลากรในสำนักงาน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน    กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกันจัดกิจกกรรม        วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยการสรงน้ำพระและสักการะ “พระพุทธปฐมคหณาปชานิมิต” พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงาน สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำ ขอพร-รับพร เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ผู้บังคับบัญชา เสริมสร้างความรักสามัคคี ระหว่างบุคลากรในสำนักงาน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑