เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข

พร้อม ดร.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.บรรยายพิเศษเรื่องหลักการและวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุในสถานศึกษา

โดยมี นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1-3 และการศึกษาพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุราษฎร์ธานี ชุมพร