สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 , ดร.อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ณ ศาลาหน้าอาคารศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2