สพป.เลย เขต 3 จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกราณต์ ประจำปี 2567

🚩วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.
สพป.เลย เขต 3 โดย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกราณต์ ประจำปี 2567 เวลา 08.29 น. กิจกรรม ไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ เวเลา 09.39 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 กล่าวอวยพรปีใหม่ไทยเนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2567
หลังจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารดน้ำขอพร จากผู้บริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3