สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2567

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่ เพื่อนำนโยบาย แนวทางที่ได้รับหลังจากติดตามรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2567 มาประชุมหารือข้อราชการ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป โดยมี นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี