สพป.เลย เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 5/2567

🚩วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3
ดำเนินการ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 5/2567 นายสุทธิดล พุทธรักษ์
ประธานอนุกรรมการฯพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯและนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 อนุกรรมการและเลขานุการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลของ สพป.เลย เขต 3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3