สพป.สุโขทัย เขต 2 ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

ดร.วรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนได้นำกองผ้าป่า ทั้ง 17 เครือข่าย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมเป็น 18 กอง ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งยอดรวมทั้งสิ้น 140,554.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยนำรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2  และในโอกาสนี้ข้าราชการและบุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้ร่วมรดน้ำดำหัวข้าราชการอาวุโส และผู้บังคับบัญชา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ สพป.สุโขทัย เขต 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)