สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

💦กิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยประจำปี 2567💦
นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมจัดขึ้นแบบเรียบง่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีไทย มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และทานข้าวร่วมกัน ซึ่งผู้ร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่ ตัวแทนผู้บริหารและศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ณ ลานกิจกรรม ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5