สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน เวลา 10.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 , อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 , ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 , ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย