สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สืบสานประเพณีสงกรานต์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 พร้อมด้วยคณะรองผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปี 2567 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานประเพณีสงกรานต์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและผู้อาวุโส