สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2567

วันที่  18 เมษายน   2567   เวลา 08.00 น.**                                                      

                          >> ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติการดำเนินการความเคลื่อนไหวต่างๆ  จาก สพฐ. พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์  นายบัญชร  พันธุ์ชัยเพชร  นายสุรเนตร  เนตรมุข รอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการ ทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่  16/2567 จากนั้น ที่ประชุมได้ชี้แจงปรึกษาหารือ ข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่มกับ  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้  การดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมาย  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1.>>