สพป.ระนอง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2567 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง พร้อมนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานที่ผ่านมาและภาระงานที่กำหนดในแผนงาน เพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนใจแต่ละกิจกรรม/โครงการ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย เป็นต้น