นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 6

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567เวลา 10.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพบปะ พูดคุย แจ้งข้อราชการ ติดตามข้อราชการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6