สปม.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส

วันที่ 18 เมษายน 2567 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญ (เดิม) ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส

โดยมี นางจารุณี ณิลกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี ในนามผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เจ้าของสถานที่และนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำผู้บริหารในประจำการ ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการอาวุโส ได้แนะนำผู้บริหารอาวุโส ที่มาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ในการนี้ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้แทนผู้บริหารในประจำการ ได้กล่าวคำขอสุมาคารวะ และนางพรพัฒน์ ศิริ ผู้แทนผู้บริหารอาวุโส กล่าวให้พรแก่ผู้เข้าสระเกล้าดำหัว โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว จากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและอบอุ่นยิ่ง