สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือชีวประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 18 เมษายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือชีวประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนจัดทำหนังสือชีวประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตยกย่องสรรเสริญเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีในการใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างการครองตนที่ประสบผลสำเร็จสมควรเอาเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา