สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับสถาบันการเงินในเขตพื้นที่ฯ เปิดโครงการคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชกา รครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกแก้ไขปัญหา หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ โดยมีนายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ร่วมกับสถาบันการเงินในเขตพื้นที่การศึกษา คือ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ร่วมเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้คำปรึกษา แนะนำ เสริมสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากหน่วยงานและสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การชะลอการฟ้องบังคับคดี การปรับโครงสร้างหนี้และการรวมหนี้ไว้ที่จุดเดียว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบำเหน็จบำนาญ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3