สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment Online : OIT) ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)