สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 18 เมษายน 2567  เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  โดยมีนายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้   เพื่อกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พิจารณา   ซึ่งมีผู้ประสงค์ขอย้าย (กรณีปกติ) 139 ราย ขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา 72 ราย ขอย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา 67 ราย และขอย้าย(กรณีพิเศษ) จำนวน 4 ราย