สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมรับข้อราชการสำคัญเร่งด่วนและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานฯ ผ่าน Zoom Meeting

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมการประชุมเพื่อรับข้อราชการสำคัญเร่งด่วนและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ พระเทพภาวนาวิกรม วิ โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขธิการ สพฐ. เป็นประธานในการประชุม แจ้งข้อราชการสำคัญนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติราชการได้แก่ 1.การคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2.การคัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา และ
3.การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม)