สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ครั้งที่ 5/2567 โดย ดร.สายัณห์ ผาน้อย ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุม เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นการศึกษา ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5