สพม.เลย หนองบัวลำภู ชื่นชมนักเรียนทำความดี เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เพียรชนะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมสะอาด และ เด็กชายนิธิวัฒน์ แห่หล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยกย่องชมเชยที่ทำความดีเก็บกระเป๋าเงินได้ ซึ่งในกระเป๋ามีบัตรประจำตัวประชาชน และเงินจำนวนมาก ไปแจ้งตำรวจเพื่อติดตามส่งคืนเจ้าของ โดยมี ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะผู้บริหาร คุณครู และ นักเรียน ต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้