สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมรับฟังข้อราชการเร่งด่วนและซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 18 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนายเสรี พรหมฤทธิ์ นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร นายสุรเนตร เนตรมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการเร่งด่วนและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมขุนกระทิงชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ