สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมข้อราชการในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมข้อราชการในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ สพป.ชุมพร เขต 1

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายบัญชรพันธุ์ชัยเพชร นายสุรเนตร เนตรมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบร่วมประชุมข้อราชการในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ณ ห้องประชุมขุนกระทิงชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ภาพ/ข่าว : สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ