สพป.เลย เขต ๒ ประชุม อ.ก.ค.ศ.

วันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗  มี นายสมพงษ์  พรมใจ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม มี นายเจนภพ  ชัยวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  นายอุทัย  ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ  และอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) การขออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗  ขออนุมัติย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑ และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒