สพป.กระบี่ เข้มโครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์  ZOOM Meeting เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะ  การประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้กับครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  ผู้เข้าอบรมพัฒนา ประกอบด้วย ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวนทั้งสิ้น 465 คน คณะวิทยากรประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ดำเนินการอบรมพัฒนา 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567