สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่